Een garantieaanspraak is uitgesloten wanneer het gazon na het uitzaaien is blootgesteld aan een overstroming, vorst of droogte.

De WOLF-Garten „KIEMGARANTIE“ geldt voor de met deze informatie uitgeruste producten, voor zover deze in DE, AT, CH, IT, NL of BE werden aangeschaft.

De WOLF-Garten „KIEMGARANTIE“ beperkt zich uitsluitend tot de nalevering van het WOLF-Garten Graszaad. Andere aanspraken, zoals bijv. schadeclaims sluiten wij hiermee uitdrukkelijk uit.

Uw wettelijke rechten als verbruiker worden hierdoor natuurlijk niet beperkt.

I. WOLF-Garten garandeert u dat dit graszaad binnen 6 weken kiemt, mits u zich aan de gebruiksaanwijzing en het stappenplan houdt. Onder gelukte kiemen verstaan wij minstens 40 gekiemde grassen op een oppervlak van 10 x 10 cm.

II. Vanzelfsprekend vervangen wij het graszaad, wanneer het ondanks aangehouden zaai- en verzorgingsinstructies niet tot kiemen komt en wel aan de volgende voorwaarden is voldaan:

a) De aanschaf van het WOLF-Garten graszaad is niet langer dan 6 maanden terug.
b)
U kunt de originele kassabon overleggen en noemt het mengnummer van het groene etiket op de bodem (beginnend met DE07 ...).
c)
U documenteert het gazonresultaat met een foto en stelt ons op de hoogte van uw verzorgingsstappen (insturen van een lijst een opsomming van stappen).

 

Planning voor een optimaal gazon

Wij feliciteren u met de aanschaf van een kwalitatief hoogwaardig WOLF-Gartenproduct. Wanneer u het in de gebruiksaanwijzing beschreven stappenplan aanhoudt, wordt uw nieuw aangelegde gazon resp. gazonvernieuwing zonder omspitten gegarandeerd een succes. Wanneer uw gazon ondanks zorgvuldige naleving van het stappenplan niet kiemt, ontvangt u van ons gratis een nieuw product.