Garantin gäller inte om gräsmattan har utsatts för översvämning, frost eller torka sedan sådden.

WOLF-Garten ”GRODDGARANTI” gäller för produkter som försetts med denna information, om dessa har köpts i DE, AT, CH, IT, NL eller BE.

WOLF-Garten ”GRODDGARANTI” är uteslutande begränsad till omleverans av WOLF-Garten fröer. Övriga krav, som t.ex. skadeståndskrav, utesluts härmed uttryckligen.

Dina rättigheter som konsument påverkas naturligtvis inte genom detta.

I. WOLF-Garten garanterar att detta frö gror inom 6 veckor, om duhåller dig till bruksanvisningen och utsädesinstruktionerna. En lyckad grodd är detsamma som minst 40 grässtrån på en yta om 10 x 10 cm.II. Självklart ersätter vi fröerna om du, trots att du har följt utsädes- och skötselinstruktionerna, inte får till en grodd, och om följande förutsättningar har uppfyllts:

a) Köpet av WOLF-Garten fröet inte gjordes för mer än 6 månader sedan.

b) Du har sparat originalkvittot, och uppger blandningsnumret som står på den gröna etiketten på förpackningens undersida (börjar med DE07…).

c) Du dokumenterar gräsmattan med ett foto och beskriver hur du har skött om den (skicka in en lista med åtgärder per datum).

Guide till en optimal gräsmatta

Vi gratulerar till köpet av en produkt av högsta kvalitet från WOLF-Garten. Om du följer instruktionerna i bruksanvisningen kommer du garanterat att lyckas med din nya eller befintliga gräsmatta utan att behöva gräva om. Om din gräsmatta, trots att du följt guiden, inte gror, ersätter vi denna produkt helt utan kostnad.