Nie możemy uznać reklamacji z tytułu rękojmi, jeśli trawnik był narażony na zalania, mróz lub suszę po zasianiu nasion

„GWARANCJA KIEŁKÓW” WOLF-Garten dotyczy produktów, które posiadają tę informację, o ile zostały zakupione w DE, AT, CH, IT, NL lub BE.

„GWARANCJA KIEŁKOWANIA” WOLF-Garten ogranicza się wyłącznie do wymiany nasion WOLF-Garten. Niniejszym wyraźnie wykluczamy wszelkie inne roszczenia, takie jak odszkodowanie odszkodowawcze.

Nie wpływa to na Twoje prawa jako konsumenta.

WOLF-Garten gwarantuje, że to ziarno wykiełkuje w ciągu 6 tygodni przestrzegać instrukcji użytkowania i wymaganych warunków siewu. Przez udane kiełkowanie rozumiemy co najmniej 40 kiełkujących łodyg trawy na powierzchni 10 x 10 cm.

II. Oczywiście wymienimy nasiona, jeśli nie uzyskasz pożądanych efektów kiełkowania pomimo przestrzegania instrukcji siewu i późniejszej pielęgnacji oraz spełnisz następujące warunki wstępne:

a) Nasiona WOLF-Garten zostały zakupione nie więcej niż 6 miesięcy wcześniej.
b) Nadal masz oryginalny rachunek i podaj nam numer mieszanki z zielonej etykiety na dole (zaczynając od DE07 ...).
c) Dokumentujesz wyniki trawnika zdjęciem i informujesz nas o wykonanej pielęgnacji (wysyłasz listę z wprowadzonymi danymi).

 

The road map to an optimal lawn

Congratulations on the purchase of a high-quality WOLF-Garten product. If you follow the steps given in the operating manual, your new lawn, or the renovation of an existing lawn, is guaranteed to be a success even without digging over. If your lawn grass does not germinate despite following the road map carefully, then we will replace this product at no charge.