MTD Products Aktiengesellschaft
Obchodní divize WOLF-Garten

Industriestraße 23
661 29 Saarbrücken
Německo
Tel.: +49 (6805) / 79 – 202
E-mail: info(at)WOLF-Garten.com

Obchodní rejstřík
Amtsgericht Saarbrücken

Registrační číslo
Saarbrücken HRB 9740

Zástupci výkonného výboru
Pietro Cattaneo (General manager)

Předseda dozorčí rady
Prof. Dr. Ulrich Schnelle

Identifikační číslo k DPH
DE 153804139

Osoba odpovědná za vlastní redakční obsah na webu a veškerých kanálech sociálních médií:
Alexander Schoenfeld
Industriestraße 23
661 29 Saarbrücken-Bübingen

Evropská platforma pro řešení sporů spotřebitelů on-line:
Evropská komise ustanovila internetovou platformu na řešení sporů on-line. Společnost MTD Products AG prohlašuje, že není ochotna ani se necítí být vázána k účasti na jednání o řešení sporů formou spotřebitelské arbitráže.
Tato platforma je k dispozici na následujícím odkazu: ec.europa.eu/consumers/odr/. Naši e-mailovou adresu naleznete ve výše uvedeném právním oznámení.

Odpovědnost
Společnost MTD Products AG nese odpovědnost za její vlastní obsah, který nabízí na tomto webu. Veškerý obsah prochází pečlivou kontrolou a je neustále rozšiřován a aktualizován. I tak však nezaručujeme jeho úplnost, správnost ani aktuálnost. Tento web obsahuje odkazy na externí internetové stránky. Na formu a obsah těchto odkazovaných stránek nemá společnost MTD Products AG žádný vliv. Z tohoto důvodu společnost MTD Products AG nepřijímá žádnou odpovědnost za aktuálnost, správnost, úplnost či kvalitu informací uvedených na daných stránkách a tímto se od veškerého na nich obsaženého obsahu výslovně distancuje.

Autorská práva
Veškeré články a ilustrace uvedené na tomto webu jsou chráněny autorskými právy. Je zakázáno je reprodukovat, kopírovat či využívat ke komerčním účelům. Protiprávní kopírování nebo jiné druhy využívání obsahu tohoto webu bude podnětem k trestnímu stíhání. Společnost MTD Products AG si vyhrazuje právo domáhat se náhrady škod.
Všechna práva (včetně překladů) vyhrazena. Jakýkoli druh reprodukce, a to včetně fotokopií, mikrofilmů, duplikace na disky CD-ROM nebo záznamů do systémů pro zpracování dat, je povolen výlučně po předchozím písemném schválení ze strany společnosti MTD Products AG. Máte-li zájem o určitý obsah, části jednotlivých stránek nebo ilustrace, pošlete nám příslušnou žádost e-mailem.

Za nevyžádané rukopisy, datové nosiče, obrázky, ilustrace či fotky nepřebíráme žádnou odpovědnost.