Genom att lämna 2 års garanti på alla utbytbara LI-ION POWER-batterier, som köpts tillsammans med ett redskap från den 1 november 2014, sänder vi ut en signal. Detta är resultatet av att vi alltid väljer komponenter av högsta kvalitet, och av att vi har en certifierad kvalitetssäkring genom hela tillverkningsprocessen.

Vi lämnar 3 års garanti på alla motoriserade trädgårdsredskap. Detta gäller för alla redskap som köpts från den 1 november 2014 (redskap med tidigare inköpsdatum: 2 års garanti), begränsat till omleverans och enligt garantivillkoren (undantaget slitdelar).

Villkor för garanti

Download

"För handredskap och alla manuella saxar (gren- och häcksaxar, sekatörer, grässaxar) lämnas en garanti om tio (10) år från dagen då produkten säljs till slutkunden. Garantivillkor Ladda ner"