Gräva kanter.

Innan vintern kommer, gör din gräsmatta fin. Ta bort gräskanter och överhängande gräs med spade. Ett tips är att använda en lång bräda som "linjal" så man får raka och fina kanter. På så vis skapar du snabbt nya och fina kanter.

x

Artikel der Woche

AKTIONS-SET RR-EN + RS-EN

AKTIONS-SET RR-EN + RS-EN