Föryningring för bättre skörd

Rätt snitt är alfa och omega för friska träd och en rik skörd under det kommande året. Ta bort det de grenar som har burit frukt under flera år. Tunna ut trädtopparna. Beskär inte under frost temperaturer. Beskär helst på middagen eller eftermiddagen. Då hinner de öppna såren läkta och skadas inte av frostangrepp.

Det kommer bli riktigt bra

För att få ditt fruktträd att bära så mycket frukt som möjligt måste du se till att det finns tillräckligt med luft uppåt, så att kronan får tillräckligt med syre. Ta bort alla grenar som stör, grenar som går innåt eller som gnider mot varandra. Vid beskärning använder du såklart WOLF-Garten Astscheren. Med dess vassa blad skär man alltid minsta möjliga yta för ett rent snitt så att man undviker sårbildning och risken för infektioner.

Unga träd = bättre frukt

Du bör generellt klippa de grenar som burit frukt länge. De är så att säga förbrukade. Frukt på unga grenar har bättre kvalitet.

Hur mycket ska jag klippa?

Svaret är: Det beror på vad målet är det närmsta året. Om du vill att ditt fruktträd ska växa snabbt och utveckla starka grenar så ska du beskära kraftfullt. Vill du istället ha en riklig skörd ska du bara klippa försiktigt.

Trädvård utan stege

Om du står med båda fötterna på marken kan du slappna av i kroppen - och du kan inte trilla ner från en stege eller ett träd, vilket är den största olycksrisken i trädgården. Du kan arbeta säkert upp till 5.5 meter med toppsaxarna från WOLF-Garten. Baumscheren von WOLF-Garten

x

Unsere Empfehlung

Elektro Laubbläser LBV 2600 E

Elektro Laubbläser LBV 2600 E